Historie

1998 založení firmy jako konstrukční kanceláře specializované na konstrukci nástrojů a vstřikovacích forem.
1999 rozšíření činnosti o výrobu nástrojů, forem, přípravků a částí strojů.
2000 rozšíření činnosti o dodávky normalizovaných prvků ke stavbě strojů.
nákup vývojového SW Pro ENGINEER.
2001 rekonstrukce objektu Sudkov 117.
2002 přenesení vývoje a výroby do provozovny Sudkov.
přenesení hlavní činnosti na konstrukci a výrobu jednoúčelových strojů.
2003 rozšíření činností o konstrukci elektro, včetně řídících systémů a vývoje SW.
2004 produktivní obrábění 3D.
2005 protokolární měření 3D.
2006 vývoj modelů a nových designových řešení.
2007 produktivní obrábění 3D na velkých strojích.
2008 obrábění 4 osy na velkých strojích.
2009 nová verze vývojového SW Pro ENGINEER Wildfire 4.0
2010 vývoj a výroba řady strojů specialně pro montážní operace.
2011 objemové rozšíření kapacit pro zajištění obratu 30 – 40 mil. Kč.
2012 plnohodnotné obrábění v 5-ti osách.
2013 Pro další období budeme dále rozvíjet zakázkový vývoj a konstrukci strojů, prototypů a modelů. Dále pak výrobu dílů, včetně povrchových a tepelných úprav včetně jejich měření. Pro kompletní dodávky strojů a linek provádíme jejich montáž včetně konstrukcí elektro a programování řídících SW, optimalizaci funkcí a servisu. Pro optimalizaci investic provádíme i modernizace starších zařízení.